• Wat zoek je?

 • Winkelwagen
  • Foo
   • {property.name | translate 'line_item.properties'}:{property.value}

   *gravure zal worden toegevoegd aan elke extra Swopper
   Hoeveelheid: - +
  Geen artikelen in winkelwagen

  Het BTW-nummer is een verplichte voorwaarde om uw aankoop in Duitsland als belastingvrij te behandelen. als een belastingvrije intracommunautaire levering.

Wiki

Wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Wat is de Occupational Safety and Health Act?

De wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk zet de Europese kaderrichtlijn inzake gezondheid en veiligheid op het werk 89/391/EEG om in Duits recht. Zoals de naam al aangeeft, dient de wet ter bescherming en gezondheid van bijna alle werknemers in het kader van hun werk of betrekking. De volledige naam van de wet is dan ook "Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit", of kortweg "ArbSchG". Slechts enkele beroepsgroepen worden niet door deze wet beschermd, waaronder huishoudelijk personeel in particuliere huishoudens of werknemers op zeeschepen.

Zoals elke wet wordt ook deze afgekondigd in het Bundesgesetzblatt (deel 1), kortweg BGBl. genoemd.

Wat regelt de wet op de gezondheid en veiligheid op het werk?

Grofweg regelt de wet aan welke voorwaarden op de werkplek moet worden voldaan, zodat een werknemer veilig kan werken, ongevallen en werkgerelateerde ziekten kunnen worden voorkomen en de arbeidsomstandigheden volgens vaste basisbeginselen kunnen worden ingericht en beoordeeld. Het centrale element in de gezondheid en veiligheid op het werk is de zogenaamde risico-evaluatie.

Onder de wet op de gezondheid en veiligheid op het werk vallen op hun beurt een aantal verordeningen, beschikkingen en andere wetten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Een van de verordeningen inzake arbeidsveiligheid is de verordening inzake arbeidsplaatsen. Zij regelt de basisvoorschriften voor de inrichting en de werking van de arbeidsplaatsen (89/654/EEG), voor de bescherming van niet-rokers of voor de inrichting van werk-, sanitaire en andere ruimten. De verordening betreffende beeldschermapparatuur (89/655/EEG) bepaalt bijvoorbeeld wat een beeldschermwerkplek is en hoe die moet worden ingericht, en de verordening betreffende het hanteren van lasten (90/269/EEG) heeft tot doel gezondheidsrisico's zoals rugaandoeningen bij het manueel hanteren van lasten tot een minimum te beperken. Alle verordeningen en regelingen hebben één ding gemeen: zij dienen ter bescherming van de gezondheid van werknemers en werkneemsters.

Plichten en rechten volgens de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Naast bepaalde voorschriften inzake uitrusting en meubilair op de werkplek, zijn er nog een aantal andere verplichtingen voor de werkgever. Daartoe behoren voorzorgsmaatregelen op het gebied van de gezondheid op het werk, eerste hulp en noodmaatregelen of zelfs opleiding, zodat een taak zonder meer kan worden uitgevoerd. Werknemers moeten zich echter ook aan de voorschriften houden. Zij hebben bijvoorbeeld een zorgplicht ten aanzien van werknemers en collega's en mogen machines, apparatuur, materialen enz. alleen gebruiken waarvoor zij bedoeld zijn.

Bovendien regelt de Arbowet op welke pauzes een werknemer recht heeft en hoe de duur ervan moet worden vastgesteld. Dit omvat niet alleen korte pauzes, maar ook tijdsintervallen tussen afzonderlijke diensten, de zogenaamde herstel- en behoefteperioden. Overigens vallen feestdagen niet onder de Arbo-wet, maar onder de federale vakantiewet.

Wat is de gezamenlijke Duitse strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk?

De gezamenlijke Duitse strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (GDA) is een initiatief van de federale regering, de deelstaten en de ongevallenverzekeraars. De GDA is in de eerste plaats opgezet om stimulansen te creëren voor de naleving van de wet op de gezondheid en veiligheid op het werk en om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te versterken. Diverse programma's en optimalisering van advies en toezicht ondersteunen de werkgevers hierbij. Bovendien is een van de doelstellingen van de alliantie de voortdurende modernisering van het Duitse systeem voor veiligheid en gezondheid op het werk, ook al blijft de arbeidswereld in een steeds sneller tempo veranderen.

Wat is een wettelijke ongevallenverzekering?

Als een werknemer iets overkomt bij de uitoefening van zijn of haar werk, ondanks het feit dat alle in de Arbowet beschreven voorschriften in acht zijn genomen, kan dit een geval zijn voor een wettelijke ongevallenverzekering. De wettelijke ongevallenverzekering (GUV) valt onder de sociale verzekering en heeft tot doel in eerste instantie arbeidsongevallen of beroepsziekten te voorkomen. Indien zich echter een arbeidsongeval of beroepsziekte voordoet, voorziet de wettelijke ongevallenverzekering in medische of arbeidsrehabilitatie-uitkeringen, en in bepaalde gevallen in pensioenuitkeringen, looncompensatie en soortgelijke uitkeringen. Overigens zijn niet alleen werknemers in loondienst verplicht verzekerd bij de GUV, maar onder meer ook kleuters, scholieren, studenten en bloeddonoren.

Ziektes op de werkplek ondanks de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Lange kantooruren, zitten in een stijve houding en te weinig beweging zijn oorzaken van wijdverbreide werkgerelateerde ziekten zoals Rugpijn en rugklachten, maar ook zwaarlijvigheid, hart- en vaatproblemen of diabetes. Hier kan de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk eigenlijk weinig uitrichten.

Iedereen die in dit opzicht risico loopt, kan dit voorkomen door Beweging in hun dagelijkse kantoorroutine. Om ervoor te zorgen dat het werk niet hoeft te worden onderbroken voor beweging op de werkplek, is het raadzaam bureaustoelen te gebruiken die intuïtieve bewegingen mogelijk maken, zelfs wanneer men zit, zoals de Swopper en 3Dee actieve stoelen van Aeris. Dankzij de gepatenteerde 3D-technologie wordt de beweging in alle richtingen bevorderd en worden eenzijdige drukbelastingen op de rug geëlimineerd. Tussenwervelschijf worden geëlimineerd. Trouwens, zitten in beweging versterkt zowel de buik- als de rugspieren. Wie dus vreest dat zijn bureaustoel of stahulp in de productiehal zijn rug geen goed doet, moet hierover met zijn directe chef of werkgever praten. Het is immers ook in het belang van een onderneming dat haar werknemers hun werk niet verzuimen wegens ziekte en daardoor meer kosten veroorzaken dan de investering in een actieve bureaustoel.

Wilt u uw Aeris Swopper personaliseren?

Je hebt je favoriete Swopper geconfigureerd? Dan kun je het nu gaan personaliseren. En dit is hoe het werkt: Voer gewoon de gewenste tekst in het veld in - klaar.

( max. 20 tekens )

 • Let op: gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van ruilen, annuleren en retourneren.
 • De levertijd wordt met maximaal 10 dagen verlengd.
Ik ga akkoord met de voorwaarden
Nee, bedankt.