• EUR
  • Wat zoek je?

  • Winkelwagen
    Geen artikelen in winkelwagen

    Dan is vermelding van het BTW-nummer een verplichte vereiste, als je je aankoop in Duitsland als een belastingvrije intracommunautaire levering wilt laten behandelen.

Garantie

Aeris garantievoorwaarden

De periode voor het berekenen van de garantieperiode begint op de datum van de factuur bij rechtstreekse aankoop bij Aeris of vanaf de datum van aankoop bij de erkende Aeris-dealer. Al onze producten hebben een garantie van drie jaar.

Indien zich binnen de garantieperiode aan originele onderdelen materiaal- of fabricagefouten voordoen, verlenen wij in het kader van de fabrieksgarantie een van de volgende diensten:
- kosteloze reparatie van de goederen in onze fabriek of
- kosteloze omruiling van de goederen voor een gelijkwaardig artikel (eventueel ook een opvolger indien het originele artikel niet meer leverbaar is) of
- kosteloze levering van de voor de reparatie benodigde reserveonderdelen (eventueel tegen teruggave van de gereclameerde onderdelen).

Aeris zal het type dienst bepalen na onderzoek van de schade. De garantieperiode wordt niet verlengd of onderbroken door de verleende garantieservice.

Neem in geval van een garantieclaim rechtstreeks contact op met ons (als u het product bij ons hebt gekocht) of met uw Aeris-dealer (als u het product bij een van onze partners hebt gekocht).

Uitgesloten garantieclaims

Garantieaanspraken zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen als gevolg van:
- ondeskundige of oneigenlijke behandeling of gebruik,
- overschrijding van de maximale gewichtsbelasting,
- omgevingsinvloeden (vocht, hitte, overspanning, stof, enz.),
- niet-inachtneming van de veiligheidsvoorschriften,
- niet-inachtneming van de montage- en/of bedieningsvoorschriften,
- gebruik van geweld (bijv. stoten, schokken, vallen), - ongeoorloofde reparatiepogingen, ondeskundige ingrepen of onderhoud door onbevoegde personen, - slijtage.
- ongeoorloofde reparatiepogingen, ondeskundige ingrepen of onderhoud door onbevoegde personen,
- slijtage van de bekledingsstoffen, schade als gevolg van verzorgingsfouten alsmede stoot-, kras- en scheurschade,
- defecten aan speciale artikelen (bijv. speciale designs, meegeleverde bekledingsstoffen, speciaal lakwerk).

Voorwaarde voor een beroep op de garantie is dat Aeris in staat wordt gesteld de garantieclaim te onderzoeken door inzending van de goederen. Om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen, moet een geschikte verpakking worden gebruikt. Voor een veilige terugzending van uw Aeris-product naar onze fabriek, stellen wij u desgewenst en tegen vergoeding van kosten graag transportverpakkingen ter beschikking. De transportkosten zijn ten laste van de houder van de garantie.

Om garantieservice aan te vragen, moet u een kopie van de originele factuur bij het geclaimde product voegen. U moet begrijpen dat Aeris garantieservice kan weigeren zonder een kopie van de factuur. De kopie van de factuur wordt gebruikt om de garantieperiode te berekenen. U moet ook de naam en het adres van de verkoper opgeven, als dit niet duidelijk blijkt uit de bijgevoegde kopie van de factuur, om de aankoop bij de erkende dealer of rechtstreeks bij Aeris vast te stellen.

Voor reparaties die buiten de garantie vallen, zal een prijsopgave worden gedaan. Neem contact op met het Aeris Service Team op + 49 (0) 89/900 506-11 of stuur een e-mail naar info@aeris.de.

Opmerking:

Uw wettelijke rechten worden door deze garantiebelofte niet beperkt. In het bijzonder blijven eventuele bestaande wettelijke garantierechten jegens ons door deze garantiebelofte onaangetast.