• EUR
  • Wat zoek je?

  • Winkelwagen
    Geen artikelen in winkelwagen

    Dan is vermelding van het BTW-nummer een verplichte vereiste, als je je aankoop in Duitsland als een belastingvrije intracommunautaire levering wilt laten behandelen.

Data Protection Declaration

1) Information on the Collection of Personal Data and Contact Details of the Controller

1.1We are pleased that you are visiting our website and thank you for your interest. On the following pages, we inform you about the handling of your personal data when using our website. Personal data is all data with which you can be personally identified.

1.2The controller in charge of data processing on this website, within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR), is Aeris GmbH, Hans-Stießberger-Straße 2a, 85540 Haar, Deutschland, Tel.: +49 (0) 89 - 900506 - 0, Fax: +49 (0) 89 - 903939 - 1, E-Mail: info@aeris.de. The controller in charge of the processing of personal data is the natural or legal person who alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.

1.3The controller has designated a data protection officer for this website. He can be reached as follows: "Regina Stoiber, Datenbeschuetzerin Regina Stoiber GmbH, Unterer Sand 9, 94209 Regen, Deutschland Tel: +49 99 21 906 27 19, Fax: +49 99 21 906 25 54, E-mail: aeris.dsb@datenbeschuetzerin.de"

1.4This website uses SSL or TLS encryption for security reasons and to protect the transmission of personal data and other confidential content (e.g. orders or inquiries to the controller). You can recognize an encrypted connection by the character string https:// and the lock symbol in your browser line.

2) Data Collection When You Visit Our Website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

- De door ons bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- - Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm) (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting en netwerk voor levering van inhoud

Hosting door Shopify

Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor de hosting en weergave van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz. Verdere verwerking op andere servers dan de hierboven genoemde servers van Shopify vindt alleen plaats binnen het hieronder gecommuniceerde kader.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het sluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat staan en maken ze het mogelijk pagina-instellingen te bewaren (zogenaamde "persistente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contacting Us

5.1 - Tidio
Deze website maakt gebruik van technologie die wordt geleverd door Tidio Poland Sp. z o.o., Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, Polen (www.tidio.com), om geanonimiseerde gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van webanalyses en om het live-chatsysteem te bedienen dat wordt gebruikt om te reageren op live-supportverzoeken. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De met behulp van de Tidio-technologieën verzamelde gegevens zullen zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om te voorkomen dat Tidio cookies opslaat, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken door ons uw bezwaar informeel per e-mail toe te sturen aan het in het impressum vermelde e-mailadres.

5.2 Rating herinnering door Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO, geven wij uw e-mailadres door aan het ratingplatform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een rating reminder kunnen sturen.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het ratingplatform.

5.3 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dat noodzakelijk is voor dit doel. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die zich daartegen verzet.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening

In overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO zullen persoonsgegevens verder worden verzameld en verwerkt voor zover dat in elk afzonderlijk geval noodzakelijk is, indien u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantenrekening. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een rekening vindt u in het invoerscherm van het desbetreffende formulier op onze website. Verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke. Na verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, op voorwaarde dat alle via uw account gesloten contracten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen in het geding zijn en er van onze kant geen rechtmatig belang bestaat om de gegevens te blijven bewaren.

7) Use of Client Data for Direct Advertising

7.1Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door het activeren van een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Door de verificatielink te activeren, geeft u ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wij slaan het door uw Internet Service Provider (ISP) opgegeven IP-adres op, alsmede de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de distributielijst van onze nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2Verzenden van de e-mail-nieuwsbrief aan bestaande klanten

Indien u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebt meegedeeld, behouden wij ons het recht voor u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt aangekocht. Overeenkomstig § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hebben wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u nodig. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Dit brengt voor u alleen transmissiekosten met zich mee volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

7.3Verzending van de nieuwsbrief via rapidmail

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg ("rapidmail"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De door u ingevoerde gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden op de servers van rapidmail in Duitsland opgeslagen. rapidmail gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Wij hebben met rapidmail een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarin wij rapidmail verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Meer informatie over de gegevensbescherming van rapidmail kunt u lezen in hun privacybeleid: https://www.rapidmail.de/datenschutz.

7.4Reclame per briefpost

Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op te slaan en te gebruiken om u per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

8) Processing of Data for the Purpose of Order Handling

8.1Voor zover nodig voor de afwikkeling van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO doorgegeven aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling.Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 lid 1 sub c DSGVO binnen de wettelijk bepaalde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk over de komende updates te informeren. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie. Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

8.2Doorgeven van persoonsgegevens aan transportdienstverleners

- DHL
Indien de goederen door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DHL doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om u te informeren over de levering, voor zover u hiervoor in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van de levering niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.

- DPD
Indien de goederen door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DPD door met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, voor zover u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DPD met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DPD of kennisgeving van de levering niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener DPD worden ingetrokken.

8.3Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Klarna
Indien u een betalingsdienst van Klarna selecteert, wordt de betaling afgehandeld via Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de afwikkeling van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, voor zover u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO. U kunt hier nagaan aan welke kredietagentschappen uw gegevens kunnen worden doorgegeven: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in Klarna's beleid inzake gegevensbescherming voor in Duitsland gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy of voor in Oostenrijk gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy zal worden behandeld.

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Shopify Betalingen Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy. Informatie over gegevensbescherming van Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy

9) Online marketing

Facebook Pixel voor de creatie van aangepaste doelgroepen met uitgebreide gegevensmatching (met Cookie Consent Tool) Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus van uitgebreide gegevensvergelijking, die wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker wordt, wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die op Facebook wordt afgespeeld en door ons is geplaatst, door Facebook Pixel een toevoeging toegevoegd aan de URL van onze gelinkte pagina. Na het doorsturen wordt deze URL-parameter vervolgens in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie, die onze gelinkte pagina zelf instelt. Daarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die wij verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie tijdens transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (uitgebreide gegevensmatching). De cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief de specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook. Met behulp van de Facebook Pixel met uitgebreide data matching is het enerzijds mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online aanbod nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel met geavanceerde data matching willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaardvariant van Facebook Pixel, helpt de uitgebreide gegevensmatchingfunctie ons om de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen. Alle doorgegeven gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden. Deze verwerkingen worden alleen verricht indien daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Meta Platforms Inc. in de VS inhouden. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

10) Webanalysediensten

10.1 Google (Universal) Analytics Diese Website benutzt Google (Universal) Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics verwendet sog. "Cookies", das sind Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich der gekürzten IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google übertragen und dort gespeichert, hierbei kann es auch zu einer Übermittlung an die Server der Google LLC. in den USA kommen. Diese Website verwendet Google (Universal) Analytics ausschließlich mit der Erweiterung "_anonymizeIp()", die eine Anonymisierung der IP-Adresse durch Kürzung sicherstellt und eine direkte Personenbeziehbarkeit ausschließt. Durch die Erweiterung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google LLC.in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei wird die im Rahmen von Google (Universal) Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Google Analytics ermöglicht über eine spezielle Funktion, die sog. „demografischen Merkmale“, darüber hinaus die Erstellung von Statistiken mit Aussagen über Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher auf Basis einer Auswertung von interessenbezogener Werbung und unter Hinzuziehung von Drittanbieterinformationen. Dies erlaubt die Definition und Differenzierung von Nutzerkreisen der Webseite zum Zwecke der zielgruppenoptimierten Ausrichtung von Marketingmaßnahmen. Über die „demografischen Merkmale“ erfasste Datensätze können jedoch keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Details zu den durch Google Analytics angestoßenen Verarbeitungen und zum Umgang Googles mit Daten von Websites finden Sie hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Alle oben beschriebenen Verarbeitungen, insbesondere das Setzen von Google Analytics-Cookies für das Auslesen von Informationen auf dem verwendeten Endgerät, werden nur dann vollzogen, wenn Sie uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dazu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Ohne diese Einwilligungserteilung unterbleibt der Einsatz von Google Analytics während Ihres Seitenbesuchs. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, deaktivieren Sie diesen Dienst bitte in dem auf der Webseite bereitgestellten „Cookie-Consent-Tool“. Wir haben mit Google für die Nutzung von Google Analytics einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, mit dem Google verpflichtet wird, die Daten unserer Seitenbesucher zu schützen und sie nicht an Dritte weiter zu geben. Für die Übermittlung von Daten aus der EU in die USA beruft sich Google hierbei auf sog. Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission, welche die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus in den USA gewährleisten sollen. Weitere Hinweise zu Google (Universal) Analytics finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 10.2 - Hotjar (hotjar Ltd.) Diese Website nutzt den Webanalysedienst Hotjar der Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788). Mit diesem Tool lassen sich Bewegungen auf den Webseiten, auf denen Hotjar eingesetzt wird, nachvollziehen (sog. Heatmaps). So ist beispielsweise erkennbar, wie weit Nutzer scrollen und welche Schaltflächen die Nutzer wie oft anklicken. Weiterhin ist es mithilfe des Tools auch möglich, ein Feedback direkt von den Nutzern der Website einzuholen. Auf diese Weise erlangen wir wertvolle Informationen, um unsere Websites noch schneller und kundenfreundlicher zu gestalten. Wir achten beim Einsatz dieses Tools besonders auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. So können wir nur nachvollziehen, welche Schaltflächen Sie anklicken und wie weit sie scrollen. Bereiche der Websiten, in denen personenbezogene Daten von Ihnen oder Dritten angezeigt werden, werden von Hotjar automatisch ausgeblendet, und sind somit zu keinem Zeitpunkt nachvollziehbar. Alle oben beschriebenen Verarbeitungen, insbesondere das Auslesen von Informationen auf dem verwendeten Endgerät, werden nur dann vollzogen, wenn Sie uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dazu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie diesen Dienst in dem auf der Webseite bereitgestellten „Cookie-Consent-Tool“ deaktivieren.

11) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Google Ads Remarketing Unsere Website nutzt die Funktionen von Google Ads Remarketing, hiermit werben wir für diese Website in den Google-Suchergebnissen, sowie auf Dritt-Websites. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Zu diesem Zweck setzt Google ein Cookie im Browser Ihres Endgeräts, welches automatisch mittels einer pseudonymen Cookie-ID und auf Grundlage der von Ihnen besuchten Seiten eine interessensbasierte Werbung ermöglicht. Eine darüberhinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie gegenüber Google zugestimmt haben, dass Ihr Internet-- und App-Browserverlauf von Google mit ihrem Google-Konto verknüpft wird und Informationen aus ihrem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet werden, die sie im Web betrachten. Sind sie in diesem Fall während des Seitenbesuchs unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google Ihre Daten zusammen mit Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen und zu definieren. Dazu werden Ihre personenbezogenen Daten von Google vorübergehend mit Google Analytics-Daten verknüpft, um Zielgruppen zu bilden. Im Rahmen der Nutzung von Google Ads Remarketing kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. in den USA kommen. Details zu den durch Google Ads Remarketing angestoßenen Verarbeitungen und zum Umgang Googles mit Daten von Websites finden Sie hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Sie können dem Setzen von Cookies durch Google Ads Remarketing dauerhaft widersprechen, indem Sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in von Google herunterladen und installieren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen bezüglich Werbung und Google können Sie hier einsehen: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ Alle oben beschriebenen Verarbeitungen, insbesondere das Setzen von Cookies für das Auslesen von Informationen auf dem verwendeten Endgerät, werden nur dann vollzogen, wenn Sie uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dazu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie diesen Dienst in dem auf der Webseite bereitgestellten „Cookie-Consent-Tool“ deaktivieren. Pinterest-Retargeting-Pixel Auf dieser Website ist ein Pixel (Pinterest Tag) der Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland („Pinterest“) integriert. Mithilfe des Pixels können Informationen über das Surfverhalten der Websitebesucher in pseudonymisierter Form gesammelt, gespeichert und ausgewertet werden. Die Informationen können der Person des Nutzers unter Zuhilfenahme weiterer Informationen, die die Pinterest z.B. aufgrund der Inhaberschaft eines Accounts auf dem sozialen Netzwerk „Pinterest“ über den Nutzer gespeichert hat, zugeordnet werden. Pinterest analysiert anhand eines Algorithmus das Surfverhalten und kann anschließend gezielte Produktempfehlungen als personalisierte Werbebanner auf dem Pinterest-Account des Nutzers anzeigen. Pinterest kann die über das Pixel erhobenen Informationen außerdem mit weiteren Informationen, die Pinterest über andere Webseiten und / oder im Zusammenhang mit der Nutzung des sozialen Netzwerks „Pinterest“ erhoben hat, verbinden, und so pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellen. In keinem Fall können die erfassten Informationen aber dazu verwendet werden, Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren. Alle oben beschriebenen Verarbeitungen, insbesondere das Setzen von Cookies für das Auslesen von Informationen auf dem verwendeten Endgerät, werden nur dann vollzogen, wenn Sie uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dazu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie diesen Dienst in dem auf der Webseite bereitgestellten „Cookie-Consent-Tool“ deaktivieren. Pinterest-Tag Conversion-Tracking Diese Website nutzt die Conversion-Tracking-Technologie „Pinterest Tag“ der Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland („Pinterest“). Sofern Sie von einem Pin auf Pinterest auf unsere Website gelangt sind, wird von uns ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, das mit einem ebenfalls implementierten „Tag“ in Form eines JavaScript-Codes von Pinterest interagiert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Cookies verlieren nach 180 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Wird der Nutzer von einem Pin auf Pinterest auf Seiten dieser Website weitergeleitet und ist das Cookie noch nicht abgelaufen, erfasst der Tag bestimmte von uns vordefinierte Nutzerhandlungen und kann diese nachvollziehen (z.B. abgeschlossene Transaktionen, Leads, Suchanfragen auf der Website, Aufrufe von Produktseiten). Bei Ausführung einer solchen Aktion sendet Ihr Browser über den Pinterest Tag vom Cookie aus eine HTTP-Anfrage (Request) an den Server von Pinterest, mit der bestimmte Informationen zur Aktion (u.a. Art der Aktion, Zeitpunkt, Browsertyp des Endgeräts) übermittelt werden. Durch diese Übermittlung kann Pinterest Statistiken über das Nutzungsverhalten auf unserer Website nach Weiterleitung von einem Pinterest Pin erstellen, die uns zur Optimierung unseres Angebots dienen. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Alle oben beschriebenen Verarbeitungen, insbesondere das Setzen von Cookies für das Auslesen von Informationen auf dem verwendeten Endgerät, werden nur dann vollzogen, wenn Sie uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dazu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie diesen Dienst in dem auf der Webseite bereitgestellten „Cookie-Consent-Tool“ deaktivieren.

12) Paginafuncties

12.1Gebruik van Youtube-video's

Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's van de aanbieder "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af te spelen. Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS. Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten. Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via de trackingpixel, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zullen Youtube-video's tijdens uw bezoek aan de site niet worden gebruikt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld. Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring van Google over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

12.2Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk te tonen en om kopers na een bestelling het Trusted Shops lidmaatschap aan te bieden. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site. Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

12.3Sollicitaties op vacatures per e-mail

Wij plaatsen actuele vacatures op onze website in een aparte rubriek, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het vermelde contactadres. Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten de sollicitanten ons samen met hun sollicitatie per e-mail alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en weloverwogen beoordeling en selectie. De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon- of elektronische contactgegevens) alsmede prestatiegerelateerde bewijzen van de voor een functie vereiste kwalificaties. Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden verlangd, waarmee uit hoofde van de arbeids- en sociale wetgeving in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager bijzondere rekening moet worden gehouden. De onderdelen die een sollicitatie moet bevatten om in elk afzonderlijk geval in aanmerking te worden genomen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden toegezonden, zijn te vinden in de desbetreffende personeelsadvertentie. Na ontvangst van de aanvraag die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de aanvrager door ons opgeslagen en uitsluitend met het oog op de behandeling van de aanvraag geëvalueerd. Voor vragen die tijdens de verwerking rijzen, gebruiken wij naar eigen goeddunken het e-mailadres dat de aanvrager bij zijn aanvraag heeft verstrekt of een telefoonnummer dat hij heeft opgegeven. De rechtsgrondslag voor deze verwerking, met inbegrip van het contact met ons voor vragen, is over het algemeen Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 Para. 1 BDSG), in de zin waarvan de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst. Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b), DSGVO. DSGVO, zodat wij de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming, en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen. Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere categorieën gegevens ook worden gebaseerd op artikel 9, lid 1, onder h), van de GDPR indien zij plaatsvindt met het oog op preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling, of het beheer van stelsels en diensten voor gezondheids- of sociale zorg. Indien de sollicitant in het kader van de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd, of indien een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, met inbegrip van de oorspronkelijke sollicitatie-e-mail, uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving gewist. Deze periode wordt gemeten op basis van ons rechtmatig belang om eventuele vervolgvragen over de aanvraag te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken krachtens de verordeningen inzake gelijke behandeling van aanvragers. Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met art. 26 lid 1 BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

12.4Google Web Fonts
Deze site maakt gebruik van zogenaamde web fonts geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Dit kan er ook toe leiden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Op die manier komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypes vindt alleen plaats indien u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door deze dienst te deactiveren in de "tool voor het toestaan van cookies" op de website. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring van Google over gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/

13) Gereedschap en diversen

Cookie-toestemmingstool

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie-toestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "tool voor het toestaan van cookies" wordt aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van het instrument worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven. Het instrument stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt. Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website. Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker. Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookie-toestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

14) Rechten van de betrokkene

14.1R

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van de betrokkene (toegangs- en interventierechten) ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

- Recht op toegang overeenkomstig art. 15 van de GDPR;
- Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
- Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
- Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
- Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 GDPR;
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de GDPR;
- Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de GDPR;
- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 DSGVO.

14.2- RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND GERECHTVAARDIGD BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE. INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN. INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN. INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

15) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen krachtens het handelsrecht en het belastingrecht). Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, onder b), DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent. Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.