• EUR
 • Wat zoek je?

 • Winkelwagen
  • Foo
   • {property.name | translate 'line_item.properties'}:{property.value}

   *Gravure zal worden toegevoegd aan elke extra Swopper
   Hoeveelheid: - +
  Geen artikelen in winkelwagen

  Het BTW-nummer is een verplichte voorwaarde om uw aankoop in Duitsland als belastingvrij te behandelen. als een belastingvrije intracommunautaire levering.

Data Protection Declaration

1) Information on the Collection of Personal Data and Contact Details of the Controller

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Aeris GmbH, Hans-Stießberger-Straße 2a, 85540 Haar, Duitsland, Tel.: +49 (0) 89 - 900506 - 0, Fax: +49 (0) 89 - 903939 - 1, E-mail: info@aeris.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie als volgt contact kan worden opgenomen: "Regina Stoiber, Datenbeschützerin Regina Stoiber GmbH, Unterer Sand 9, 94209 Regen, Germany Tel: +49 99 21 906 27 19, Fax: +49 99 21 906 25 54, E-mail: aeris.dsb@datenbeschuetzerin.de"

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Data Collection When You Visit Our Website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

- De door ons bezochte website

- Datum en tijd op het moment van toegang

- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

- Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt

- Gebruikte browser

- Gebruikt besturingssysteem

- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm).
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting en netwerk voor levering van inhoud

Hosting door Shopify
Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor de hosting en weergave van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Voor meer informatie over Shopify's gegevensbescherming kunt u terecht op de volgende website: https://www.shopify.de/juridisch/privacy
Verdere verwerking op andere servers dan de voornoemde Shopify-servers zal alleen plaatsvinden binnen het hieronder meegedeelde kader.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het sluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat staan en maken ze het mogelijk pagina-instellingen te bewaren (zogenaamde "persistente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.
Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contacting Us

5.1 - Tidio
Deze website maakt gebruik van technologie die wordt geleverd door Tidio Poland Sp. z o.o., Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, Polen (www.tidio.com), om geanonimiseerde gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van webanalyses en om het live-chatsysteem te bedienen, dat wordt gebruikt om te reageren op live-supportverzoeken. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De met behulp van de Tidio-technologieën verzamelde gegevens zullen zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om te voorkomen dat Tidio cookies opslaat, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken door ons uw bezwaar informeel per e-mail te doen toekomen op het in het impressum vermelde e-mailadres.

5.2 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die zich daartegen verzet.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening

In overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO zullen persoonsgegevens verder worden verzameld en verwerkt voor zover dat in elk afzonderlijk geval noodzakelijk is, indien u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantenrekening. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een rekening vindt u in het invoerscherm van het desbetreffende formulier op onze website. Verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke. Na verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, op voorwaarde dat alle via uw account gesloten contracten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen in het geding zijn en er van onze kant geen rechtmatig belang bestaat om de gegevens te blijven bewaren.

7) Use of Client Data for Direct Advertising

7.1 Inschrijving voor onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door het activeren van een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.
Door de verificatielink te activeren, geeft u ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wij slaan het door uw Internet Service Provider (ISP) opgegeven IP-adres op, alsmede de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de distributielijst van onze nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten
Indien u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor gelijkaardige goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt aangekocht. Overeenkomstig § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hebben wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u nodig. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Dit brengt voor u alleen transmissiekosten met zich mee volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

7.3 - Nieuwsbrief verzending via rapidmail
Onze e-mailnieuwsbrief wordt verstuurd via de technische dienstverlener rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg ("rapidmail"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De door u ingevoerde gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden op de servers van rapidmail in Duitsland opgeslagen.
rapidmail gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.
Indien u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Wij hebben met rapidmail een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarin wij rapidmail verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor meer informatie over de gegevensbescherming van rapidmail verwijzen wij u naar het privacybeleid van rapidmail: https://www.rapidmail.de/privacy

7.4 - Reclame per brief
Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op te slaan en te gebruiken om u per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

8) Processing of Data for the Purpose of Order Handling

8.1 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling doorgegeven.
Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 lid 1 sub c DSGVO binnen de wettelijk vastgelegde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over de komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.
Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

8.2 Verstrekking van persoonsgegevens aan leveranciers van verzendingsdiensten
- DHL
Indien de goederen door de transportdienst DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) vóór de levering van de goederen aan DHL doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of de levering aan te kondigen, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.
- DPD
Indien de goederen door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DPD door met het oog op de afstemming van een leveringsdatum of de kennisgeving van de levering, voor zover u hiervoor in het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DPD met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DPD of kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener DPD.

8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)
- Klarna
Als u een Klarna-betaalservice selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/en/Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de afwikkeling van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, voor zover u hiertoe tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO. U kunt hier zien aan welke kredietagentschappen uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/inhoud/juridisch/termen/0/en_en/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. 
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen in overeenstemming met het contract. 
Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in Klarna's Privacybeleid voor in Duitsland gevestigde gegevenssubjecten. https://cdn.klarna.com/1.0/shared/inhoud/juridisch/termen/0/en_en/privacy
of voor getroffen personen die in Oostenrijk woonachtig zijn https://cdn.klarna.com/1.0/shared/inhoud/juridisch/termen/0/en_at/privacy
behandeld.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") in het kader van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. 
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Shopify Betalingen
Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/juridisch/privacy.
Informatie over gegevensbescherming van Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/en/privacy

9) Online marketing

Facebook Pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen met geavanceerde gegevensmatching (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de uitgebreide modus voor het matchen van gegevens, die wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker wordt, wanneer een gebruiker op een door ons op Facebook geplaatste advertentie klikt, door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Na het doorsturen wordt deze URL-parameter vervolgens in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie, die onze gelinkte pagina zelf instelt. Daarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die wij verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie tijdens transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (uitgebreide gegevensmatching). De cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief de specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel met geavanceerde data matching willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaardvariant van Facebook Pixel, helpt de geavanceerde functie voor het matchen van gegevens ons om de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.
Alle doorgestuurde gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/over/privacy/) kunnen gebruiken. De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.
Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd wanneer uitdrukkelijke toestemming is verleend overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Meta Platforms Inc. in de VS inhouden. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

10) Webanalysediensten

10.1 Google (Universeel) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Daarbij wordt het door uw browser doorgegeven IP-adres als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

10.2 - Hotjar (hotjar Ltd.)
Deze website maakt gebruik van de Hotjar web analytics service geleverd door Hotjar Ltd. Hotjar Ltd is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel: +1 (855) 464-6788).
Met dit instrument kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt, worden gevolgd (zogenaamde heat maps). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke knoppen klikken. Bovendien is het met behulp van het instrument ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op die manier verkrijgen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. Bij het gebruik van dit instrument besteden wij bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij kunnen bijvoorbeeld alleen bijhouden op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrollt. Delen van de websites waar persoonsgegevens van u of derden worden weergegeven, worden automatisch door Hotjar verborgen en zijn derhalve op geen enkel moment traceerbaar.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

11) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Google Advertenties Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee we deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.
Details over de verwerking die door Google Ads Remarketing in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://support.google.com/advertenties/antwoord/7395996?
Verdere informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunnen hier worden geraadpleegd:
https://www.google.com/beleid/technologieën/advertenties/
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Microsoft Reclame
Deze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft plaatst een cookie op uw computer als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Microsoft Adveristing. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Indien de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina).
De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken na op een advertentie te hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Microsoft Advertising niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/en-en/privacystatement

Microsoft Reclame Universeel Bijhouden van Gebeurtenissen
Deze website maakt gebruik van de universele event tracking van de conversietrackingtechnologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS).
Voor het gebruik van universal event tracking bevat elke pagina van onze website een tag die in wisselwerking staat met de door Microsoft ingestelde conversiecookie. Deze interactie maakt het gedrag van gebruikers op onze website traceerbaar en stuurt de aldus verzamelde informatie naar Microsoft. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf bepaalde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd om de doelgerichtheid en de inhoud van onze aanbiedingen meer op de belangstelling te richten. De tags worden op geen enkel moment gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zal Microsoft Advertising niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Advertising vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/en-en/privacystatement

Pinterest retargeting pixel
Op deze website is een pixel (Pinterest tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest") geïntegreerd. Met behulp van de pixel kan informatie over het surfgedrag van websitebezoekers in gepseudonimiseerde vorm worden verzameld, opgeslagen en geëvalueerd. De informatie kan aan de persoon van de gebruiker worden toegewezen met behulp van verdere informatie die Pinterest over de gebruiker heeft opgeslagen, bijvoorbeeld als gevolg van het bezit van een account op het sociale netwerk "Pinterest". Pinterest gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners weergeven op het Pinterest-account van de gebruiker. Pinterest kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest" heeft verzameld, en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen creëren. In geen geval kan de verzamelde informatie echter worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Pinterest Tag Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie "Pinterest Tag" van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest").
Als u onze website hebt bereikt via een pin op Pinterest, plaatsen wij een cookie op uw computer, die in wisselwerking staat met een eveneens geïmplementeerde "tag" in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Als de gebruiker vanaf een pin op Pinterest wordt doorgestuurd naar pagina's op deze website en de cookie nog niet is verlopen, registreert de tag bepaalde door ons vooraf gedefinieerde gebruikersacties en kan deze volgen (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, oproepen naar productpagina's). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser een HTTP-verzoek van het cookie via de Pinterest-tag naar de Pinterest-server, waarmee bepaalde informatie over de actie (waaronder het soort actie, het tijdstip, het browsertype van het eindapparaat) wordt doorgegeven.
Via deze transmissie kan Pinterest statistieken over het gebruiksgedrag op onze website na het doorsturen van een Pinterest Pin opstellen, die ons dienen om ons aanbod te optimaliseren.
Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

12) Paginafuncties

12.1 Gebruik van Youtube-video's
Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").
Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens gekoppeld worden aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij gebruik van YouTube kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via de trackingpixel, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zullen Youtube-video's tijdens uw bezoek aan de site niet worden gebruikt.
U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, kunt u deze dienst deactiveren in de "tool voor het toestaan van cookies" die op de website wordt aangeboden via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.
Voor meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/statisch?template=terms en in het privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/en/beleid/privacy

12.2 Sollicitaties op vacatures per e-mail
Wij plaatsen actuele vacatures op onze website in een aparte rubriek, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het vermelde contactadres.
Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten de sollicitanten ons samen met hun sollicitatie per e-mail alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en weloverwogen beoordeling en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon- of elektronische contactgegevens) alsmede prestatiegerelateerde bewijzen van de voor een functie vereiste kwalificaties. Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden verlangd, waarmee uit hoofde van de arbeids- en sociale wetgeving in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager bijzondere rekening moet worden gehouden.
De onderdelen die een sollicitatie moet bevatten om in elk afzonderlijk geval in aanmerking te worden genomen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden toegezonden, zijn te vinden in de desbetreffende personeelsadvertentie.
Na ontvangst van de aanvraag die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de aanvrager door ons opgeslagen en uitsluitend met het oog op de behandeling van de aanvraag geëvalueerd. Voor vragen die tijdens de verwerking rijzen, gebruiken wij, naar eigen goeddunken, het e-mailadres dat de aanvrager bij zijn/haar aanvraag heeft verstrekt of een telefoonnummer dat hij/zij heeft opgegeven.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking, met inbegrip van het contact met ons voor vragen, is over het algemeen Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 Para. 1 BDSG), in de zin waarvan de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.
Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b), DSGVO. DSGVO, zodat wij de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming, en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.
Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere categorieën gegevens ook worden gebaseerd op artikel 9, lid 1, onder h), van de GDPR indien zij plaatsvindt ten behoeve van de preventieve gezondheidszorg of de arbeidsgeneeskunde, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling, of het beheer van stelsels en diensten voor gezondheids- of sociale zorg.
Indien de sollicitant in het kader van de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd, of indien een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, met inbegrip van de oorspronkelijke sollicitatie-e-mail, uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving gewist. Deze periode wordt gemeten op basis van ons rechtmatig belang om eventuele vervolgvragen over de aanvraag te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken krachtens de verordeningen inzake gelijke behandeling van aanvragers.
Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met art. 26 lid 1 BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

13) Gereedschap en diversen

13.1 Cookie toestemming tool
Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie consent tool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De "tool voor het toestaan van cookies" wordt aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van het instrument worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.
Het instrument stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden in het algemeen niet verwerkt.
Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.
Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookie-toestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

13.2 - Google Maps
Op onze website gebruiken wij Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel voor te stellen. Door gebruik te maken van deze dienst wordt u onze locatie getoond en is het voor u gemakkelijker ons te vinden.
Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen wanneer u die subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd; deze informatie kan ook worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van Google's legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google lezen op https://www.google.de/intl/en/beleid/termen/regional.html zie de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Privacybeleid van Google"): https://www.google.de/intl/en/beleid/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

14) Rechten van de betrokkene

14.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefenvoorwaarden:

- Recht op informatie overeenkomstig art. 15 GDPR;

- Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 GDPR;

- Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 GDPR;

- Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 GDPR;

- Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 GDPR;

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 GDPR;

- Recht op intrekking van de verleende toestemming overeenkomstig artikel 7, lid 3, GDPR;

- Recht op een klacht overeenkomstig artikel 77 GDPR.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

15) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer voor de uitvoering van een overeenkomst of het sluiten van een overeenkomst nodig zijn en/of er van onze kant geen verder gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.
Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Wilt u uw Aeris Swopper personaliseren?

Je hebt je favoriete Swopper geconfigureerd? Dan kun je het nu gaan personaliseren. En dit is hoe het werkt: Voer gewoon de gewenste tekst in het veld in - klaar.

( max. 20 tekens )

 • Let op: gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van ruilen, annuleren en retourneren.
 • De levertijd wordt met maximaal 10 dagen verlengd.
Ik ga akkoord met de voorwaarden
Nee, bedankt.