• Wat zoek je?

 • Winkelwagen
  • Foo
   • {property.name | translate 'line_item.properties'}:{property.value}

   *gravure zal worden toegevoegd aan elke extra Swopper
   Hoeveelheid: - +
  Geen artikelen in winkelwagen

  Het opgeven van het btw-nummer is verplicht om je aankoop in Duitsland te kunnen behandelen als een mogelijke belastingvrije intracommunautaire levering.

Artikel 21 mrt.

Belangrijke belastingtips voor het thuiskantoor

Onze belastingtips laten zien hoe u uw thuiskantoor van uw belastingen kunt aftrekken.

Welke kosten voor de aanschaf van een bureaustoel en andere werkbenodigdheden in een thuiskantoor zijn fiscaal aftrekbaar? Wie draagt de kosten en wordt het thuiskantoor ook ondersteund door de staat? De belangrijkste belastingtips voor een kantoor aan huis in één oogopslag.

Al voor het Coronavirus speelden thuiswerken en mobiel werken in veel bedrijven een rol. Maar op zijn laatst sinds de pandemie en de daaruit voortvloeiende tijdelijke invoering van de thuiswerkplicht (sinds 1 juli 2021 is er geen thuiswerkplicht meer in Duitsland), is het voor iedereen duidelijk geworden dat het thuiskantoor een blijvertje is. Maar vooral als je veel in je thuiskantoor werkt, heb je zeker een goede kantooruitrusting nodig. Een ergonomische bureaustoel is bijvoorbeeld een MUST. Een geïmproviseerde keukentafel met stoel is immers op de lange termijn erg ongezond en geconcentreerd werken is niet mogelijk. Als het gaat om het thuiskantoor, rijst bij veel werknemers onvermijdelijk één vraag: Hoe kan ik belasting aftrekken voor het thuiskantoor? Wij leggen het je uit.

Belastingtips voor werknemers op kantoor aan huis

1. aankoop van een bureaustoel door de werkgever

Ten eerste is dit de beste en meest kosteneffectieve optie voor jou. Als je werkgever je een bureaustoel (bij voorkeur een ergonomische) ter beschikking stelt voor je kantoor aan huis, mag je die ook privé gebruiken naast je professionele activiteiten. Deze uitrusting voor je studie is belastingvrij. Dit betekent dat je de bureaustoel niet hoeft aan te geven bij de belastingdienst als een voordeel van alle aard van je werkgever en er geen belasting over hoeft te betalen.

2. een thuiswerkvergoeding overeenkomen met de werkgever

Uw werkgever kan ook de uitrusting van uw kantoor aan huis ondersteunen met een subsidie van maximaal 1.500 euro. Deze thuiswerkplekvergoeding dekt bijvoorbeeld ook het gebruik van de eigen telefoon- en internetaansluiting. Dit betekent dat u dit forfaitaire bedrag natuurlijk ook kunt gebruiken om kantoormeubilair te kopen. Om met uw werkgever duidelijkheid te krijgen over de regelingen voor het thuiskantoor, kunt u rechtstreeks met de verantwoordelijke van de personeelsdienst spreken of eerst contact opnemen met uw afdelingshoofd.

3. vast tarief voor kantoor aan huis als inkomensgerelateerde kosten in de belastingaangifte

Om de belastingdruk op werknemers te verlichten, heeft de federale regering in de loop van de jaarlijkse belastingwet 2020 het zogenaamde forfaitaire tarief voor de vestiging van werknemers ingevoerd. Dit forfaitaire tarief voor een kantoor aan huis bepaalt het volgende:

 • Werknemers die hun beroepsbezigheden in hun kantoor aan huis uitoefenen, ontvangen een forfaitair bedrag van 5 euro per dag. Het maximumbedrag is echter 600 euro per jaar.
 • Voor het vaste dagtarief is het niet van belang of uw baas u heeft opgedragen thuis te werken of dat u vrijwillig thuis werkt.
 • Het forfaitaire bedrag telt alleen als u overdag uitsluitend vanuit huis hebt gewerkt. Als u bijvoorbeeld op kantoor was voor een afspraak, kan deze dag niet meer worden geclaimd als dagvergoeding voor kantoor aan huis.
 • Het forfaitaire bedrag voor het kantoor aan huis telt als een inkomensgerelateerde uitgave en moet dienovereenkomstig worden vermeld in de belastingaangifte.
 • In eerste instantie is de nieuwe aftrek voor kantoren aan huis beperkt tot 2020 en 2021

Belangrijke belastingtips voor het thuiskantoor. Belastingaftrek voor aankopen voor het thuiskantoor.
Uw uitrusting om thuis te werken - bijvoorbeeld uw bureaustoel - is fiscaal aftrekbaar.

Belangrijk: Om ervoor te zorgen dat het werken in een thuiskantoor een positief effect heeft op uw belastingaangifte, moet het totaal van de inkomensgerelateerde uitgaven hoger zijn dan het jaarlijkse forfaitaire bedrag van 1.000 euro aan inkomensgerelateerde uitgaven. Dit bedrag kan hoe dan ook als forfaitair bedrag voor belastingdoeleinden worden opgevraagd, zelfs als u geen inkomensgerelateerde uitgaven hebt gedaan.

Daarom is de aanschaf van een ergonomische bureaustoel voor uw thuiskantoor dubbel de moeite waard. In de eerste plaats voor uw gezondheid - uw rug zal u dankbaar zijn - en in de tweede plaats uit fiscaal oogpunt. Als u de bureaustoel voor uw thuiskantoor voor eigen rekening aanschaft, kunt u deze als inkomensafhankelijke uitgaven voor de belasting declareren. Dit is ook mogelijk als u geen eigen studeerkamer hebt, d.w.z. alleen een werkhoek of iets dergelijks.

Een bureaustoel wordt beschouwd als een goed met een lage waarde (GWG). Het aankoopbedrag voor een GWG is 800 euro netto. De bureaustoel kan dus volledig worden afgetrokken in het jaar van aankoop voor een aankoopprijs van maximaal 800 euro netto. 

Waar u op moet letten: als het kantoormeubilair meer dan 800 euro netto kost, moet u de kosten verdelen over de verwachte gebruiksduur. In de regel is dat 13 jaar. Dit is de officieel vastgestelde levensduur voor kantoormeubilair. En zelfs als u de bureaustoel voor meer dan 10 procent van de totale gebruiksperiode voor privédoeleinden gebruikt, kunt u de kosten bij de belastingdienst alleen naar evenredigheid aftrekken.

Uiteraard kunnen andere kosten, zoals huur, elektriciteit en verwarming voor een kantoor aan huis, nog steeds naar evenredigheid met de belasting worden verrekend. Arbeidsmiddelen kunnen ook altijd worden aangegeven en afgetrokken bij de belastingaangifte.

Ergonomische bureaustoel Aeris Swopper. Fiscale aftrek van aankoopkosten voor het kantoor aan huis.
Wanneer u een bureaustoel koopt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat hij - minder dan 800 euro kost. zoals hier bijvoorbeeld de Aeris Swopper - minder dan 800 euro kost, zodat u de kosten in één keer kunt aftrekken.

4. aangifte als buitengewone last in de belastingaangifte

Een andere mogelijkheid om de kosten van een ergonomische bureaustoel in uw belastingaangifte op te voeren, is de zogenaamde "buitengewone last". Dit geldt als er medische redenen zijn voor een gezonde, ergonomische actieve bureaustoel. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een operatie of een ongeval hebt gehad, of als maatregel na een hernia of iets dergelijks. De grens van de redelijkheid volgens § 33 EStG moet echter worden overschreden. Voor alleenstaanden zonder kinderen met een inkomen tot 15.340 euro bedraagt deze grens vijf procent van het totale inkomen. In dat geval zijn uitgaven van meer dan 767 euro per jaar fiscaal aftrekbaar.

Documentatie is belangrijk - verzamel bonnetjes

Zoals bij alle belastingzaken is het ook bij thuiswerk raadzaam alle kwitanties van aankopen zorgvuldig te bewaren. Bovendien moet u de situatie op de werkplek op verschillende dagen en tijdstippen documenteren door een foto te nemen. Een attest van uw werkgever voor de dienst aan huis tijdens de coronaperiode (indien mogelijk met datum en aantal uren) kan ook zeer nuttig zijn.

Belastingtips voor freelancers en zelfstandigen

Voor freelancers en zelfstandigen bestond reeds vóór het Corona-jaar een regeling waarbij aankopen zoals bureaustoelen en bureaus aftrekbaar zijn. Sinds 2018 kan nieuwe kantoorapparatuur tot een netto-aankoopprijs van 800 euro volledig worden afgetrokken van de belasting in het jaar van aankoop. Indien de aankoopprijs echter meer dan 800 euro bedraagt, valt de aankoop niet meer onder de limiet voor laagwaardige activa (GWG) en moet deze volgens de Afa-tabel van het Bondsministerie van Financiën in 13 jaar worden afgeschreven als kantoormeubilair.

Belastingtips voor bedrijven aan huis

Ook voor ondernemingen geldt: indien de aanschaffingskosten voor een bureaustoel tot 800 euro bedragen, kan in het kader van de regeling voor laagwaardige activa overeenkomstig § 6 lid 2 EStG een onmiddellijke aftrek van de bedrijfskosten worden toegepast.

Een ander belastingvoordeel ontstaat wanneer de uitgaven voor een groter aantal kantoormeubelen met aanschafkosten tussen 250 en 1.000 euro worden samengevoegd. Dan is een zogenaamde pooling-oplossing mogelijk: ondernemers kunnen de bovengenoemde activa bundelen in een collectieve post en deze in vijf jaar afschrijven. Concreet betekent dit: een bedrijf dat nu 20 bureaustoelen van hoge kwaliteit koopt ter waarde van 800 euro per stuk, kan voor dit jaar 16.000 euro fiscaal afschrijven - of 3.200 euro per stuk gedurende vijf jaar.

Goed om te weten: Ondanks de Corona-crisis kunt u twee vliegen in één klap slaan. Ondernemers investeren met rugversterkende en bewegingsbevorderende bureaustoelen in de gezondheid en prestaties van hun werknemers en verlagen tegelijkertijd hun belastingdruk.

Kosten eigen kantoor: meer financiële steun van werkgevers en de staat gewenst

Naast de fiscale aftrekbaarheid van de werkplek in de eigen woning duikt ook steeds weer de vraag op naar subsidies van werkgevers en overheid voor het kantoor aan huis.

Volgens een onderzoek naar thuiswerkplekken in 2020, uitgevoerd door Aeris met 2.000 respondenten, verwacht meer dan een derde van de werknemers dat zowel hun werkgever als de staat meer zullen bijdragen aan de kosten van een thuiswerkplek. Maar waarom is meer overheidssteun nodig? Tweederde van de ondervraagden klaagt al over gezondheidsproblemen in het thuiskantoor en heeft daarom al op eigen kosten geïnvesteerd in bijvoorbeeld een ergonomische bureaustoel of een in hoogte verstelbaar bureau.

Kantoor aan huis: Uit de grafiek blijkt dat een groot deel van de werknemers meer steun van de staat en de werkgevers zou willen.
Meer dan 35 procent van de respondenten zou graag meer financiële steun van de staat en werkgevers zien voor apparatuur voor thuiskantoren.

Veel werknemers die in een thuiskantoor werken, moeten nog steeds improviseren. Voor velen wordt de keuken- of eetkamertafel omgebouwd tot bureau en de keukenstoel tot bureaustoel. Dit zou kunnen worden verbeterd door een overheidssubsidie voor de aanschaf van ergonomisch verantwoorde kantoorapparatuur. Volgens de studie van Aeris heeft 54 procent van de ondervraagden aanzienlijk slechter kantoormeubilair in hun thuiskantoor dan op kantoor. Het gevolg: gezondheidsproblemen, zoals Rugpijn, spanning in de nek en schouders of hoofdpijn.

Slechts 18 procent van de ondervraagden kreeg zijn kantoor aan huis volledig ingericht door zijn werkgever, terwijl 27 procent een deel van de kosten vergoed kreeg door zijn werkgever. 20 procent draagt echter zelf de kosten voor meubilair en technologie in het thuiskantoor. 37 procent van de deelnemers aan de studie verwacht meer financiële steun van hun bedrijf voor de apparatuur. En 35 procent van de ondervraagden ziet het ook als de plicht van de federale regering om bij te dragen in de kosten van het aan Corona gerelateerde thuiskantoor, bijvoorbeeld door middel van verdere belastingvoordelen.

Overheidsfinanciering "go-digital" voor kmo's

De staat is echter niet geheel inactief als het gaat om steun voor kantoren aan huis. Met het financieringsprogramma "go digital" ondersteunt de federale regering bijvoorbeeld kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtelijke bedrijven bij het opzetten van digitale structuren voor thuiswerkplekken. Tot 50 procent van de kosten kan worden gedekt.

Nadere informatie over het "go digital"-financieringsprogramma en waar u financiering kunt aanvragen, kan hier gevonden worden.

Ook het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) biedt momenteel een financieringsprogramma aan: De BAFA Corona Consultancy. In dit programma ondersteunt een door het BAFA gefinancierde bedrijfsadviseur bedrijven bij de digitale aanpassing aan het nieuwe werken in het thuiskantoor en bij de verdere bedrijfsplanning. Ondernemingen die door Corona in moeilijkheden zijn geraakt, hebben recht op BAFA-financiering voor de inrichting van werkplekken aan huis. De begeleiding wordt gesubsidieerd tot een maximumbedrag van 2.700 euro.

Nadere informatie over het BAFA-financieringsprogramma en de aanvraag, kan hier gevonden worden.

Ontkenning: Wij wijzen u erop dat wij geen fiscaal of juridisch advies mogen verstrekken en dat bij deze informatie geen fiscaal of juridisch advies wordt verstrekt. Het gaat slechts om algemene informatie over de door ons aangeboden producten, die aan de individuele omstandigheden van elk geval moet worden aangepast en vanuit fiscaal en juridisch oogpunt moet worden beoordeeld. Gelieve op uw situatie toegesneden advies in te winnen bij uw fiscaal of juridisch adviseur alvorens beslissingen te nemen over zaken die verband houden met onze producten. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.

Artikel 20 oktober

Thuiskantoor als oorzaak van hoofdpijn en rugpijn

DACH-studie toont aan: Thuiskantoor veroorzaakt gezondheidsproblemen zoals rugpijn of hoofdpijn bij twee op de drie werknemers.

Lees hier
Artikel 21 sep.

5 zaken waaraan u een goede ergonomische bureaustoel kunt herkennen

Wat is eigenlijk een goede ergonomische bureaustoel? Goede vraag. De volgende 5 tips laten u zien waar u op moet letten.

Lees hier
Artikel 21 mei.

Aeris Muvmat verhoogt prestaties

Studie bevestigt: Staand werken op de Aeris Muvmat bevordert de mentale en fysieke prestaties.

Lees hier

Onze productaanbeveling

Wilt u uw Aeris Swopper personaliseren?

Je hebt je favoriete Swopper geconfigureerd? Dan kun je het nu gaan personaliseren. En dit is hoe het werkt: Voer gewoon de gewenste tekst in het veld in - klaar.

( max. 20 tekens )

 • Let op: gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van ruilen, annuleren en retourneren.
 • De levertijd wordt met maximaal 10 dagen verlengd.
Ik ga akkoord met de voorwaarden
Nee, bedankt.