• EUR
  • Wat zoek je?

  • Winkelwagen
    Geen artikelen in winkelwagen

    Dan is vermelding van het BTW-nummer een verplichte vereiste, als je je aankoop in Duitsland als een belastingvrije intracommunautaire levering wilt laten behandelen.

Kennis

Bedrijfsarts

Bedrijfsgeneeskundige zorg

De werkgever heeft een zogenaamde zorgplicht, d.w.z. dat hij werkplekken zo moet inrichten dat gezondheidsrisico's voor werknemers worden vermeden. Hij wordt in deze taak bijgestaan door de arbeidsveiligheidsspecialist en de bedrijfsarts. De bedrijfsgeneeskundige zorg wordt enerzijds geregeld door de wet op de arbeidsbescherming (ASiG) en anderzijds door de regeling van de werkgeversorganisatie voor bedrijfsartsen (BGV A 7) en de ongevallenpreventieverordening (DGUV V2). Bedrijfsartsen kunnen als werknemer in dienst van de onderneming zijn of ook als freelance bedrijfsarts worden aangesteld.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts wordt geacht een bedrijf te ondersteunen op het gebied van veiligheid op het werk en ongevallenpreventie bij alle gezondheidskwesties op het werk. Zo onderzoekt hij bijvoorbeeld in hoeverre de werkplekken zijn ingericht volgens de arbeidsgeneeskundige en arbeidswetenschappelijke aspecten, voert hij risico-evaluaties uit en adviseert hij bedrijven bij de aanschaf van arbeidsmiddelen en -materialen. Het adviseren van de werkgever over de organisatie van eerste hulp en bedrijfsgeneeskundige controles behoort ook tot het takenpakket van de bedrijfsarts.

Kan een bedrijfsarts de aanschaf van een ergonomische stoel, zoals de Aeris Swopper, in het bedrijf weigeren?

Nee. Want alleen de werkgever beslist over de aanschaf van arbeidsmiddelen. Bij het nemen van zijn beslissing raadpleegt hij alle instanties die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de werknemers, zoals de personeelschef, de veiligheidsingenieur, de gezondheidschef en ook de bedrijfsarts. De werkgever heeft echter het laatste woord.

In de regel bevelen bedrijfsartsen het gebruik van de Aeris Swopper aan, omdat meermaals wetenschappelijk is aangetoond dat deze een bijzonder grote hoeveelheid natuurlijke beweging tijdens het zitten toelaat (meer dan tweemaal zoveel als conventionele bureaustoelen). Dankzij zijn gepatenteerde 3D-technologie het past zich aan het individuele bewegingspatroon van de persoon aan. En dat is goed voor de meeste mensen. Vooral degenen die hun rug al beschadigd hebben door het zitten in conventionele stoelen.

In enkele gevallen wordt het gebruik van de Aeris Swopper echter niet ondersteund door bedrijfsartsen. De reden hiervoor is dat DIN EN 1335 een rugleuning aanbeveelt. Sommige bedrijfsartsen vrezen dan ook dat de Aeris Swopper niet voldoet aan de eisen van de ARBO-wetgeving of de ongevallenverzekeringswetgeving.

Maar het is een feit: DIN 1335 is slechts een minimumeis waaraan moet worden voldaan om de werknemers te beschermen. Er moet echter rekening worden gehouden met de individuele situatie van elke werknemer. Een werknemer die rugpijn heeft wanneer hij op een conventionele bureaustoel volgens DIN 1335 zit, maar wiens gezondheidstoestand verbetert wanneer hij op de Aeris Swopper zit, zal door een verantwoordelijke werkgever en bedrijfsarts niet worden gedwongen om op zijn DIN-conforme bureaustoel te gaan zitten.

De gezondheid en de prestaties op lange termijn van de werknemers moeten uiteindelijk het doorslaggevende criterium zijn voor de keuze/het gebruik van een bureaustoel.

Indien nodig kan ook achteraf een rugleuning op de Aeris Swopper worden gemonteerd. Bovendien is de Aeris Swopper TÜV- en GS-gekeurd, mag hij op elke werkplek worden gebruikt en is hij volledig verzekerd. Zodra de werkgever heeft besloten dat de Aeris Swopper zinvol is voor de individuele werknemer, is dit ook bindend voor de werkgeversvereniging voor aansprakelijkheidsverzekeringen en de raad van toezicht op de handel. En de bedrijfsarts moet de beslissing ook accepteren.

En in de Aeris Swopper uitvoering met rugleuning en veerpoot type Low (Swopper Work), voldoet de Aeris Swopper ook aan DIN EN 1335 voor Bureaustoelen.

Individuele referenties

Mijn rugboek, Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, Verlag Zabert Sandmann, 2004